Sikkerhed før festivitas: Hvad du skal vide om fyrværkeri-lovgivningen i Danmark

Når nytårsaften nærmer sig, får det mange af os til at tænke på festivitas og fyrværkeri. Men før du køber fyrværkeri og spreder glæden, er det vigtigt at forstå Danmarks fyrværkeri-lovgivning og tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker og skader. I denne blog går vi i dybden med de vigtige regler og love, der regulerer fyrværkeri i Danmark. Klik her for at lære mere.

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at fyrværkeri-køb kun er tilladt i en kort periode af året: fra den 15. december til den 31. december. Det er også vigtigt at købe fyrværkeri fra autoriserede forhandlere (klik her), som har en tilladelse til at sælge fyrværkeri.

Der er også begrænsninger på, hvor meget fyrværkeri du må købe og opbevare. Hvis du køber fyrværkeri i en klasse, må du kun købe og opbevare højst 5 kg. Hvis du køber fyrværkeri i klasse 2 og 3, er maksimumsgrænsen henholdsvis 2,5 og 1 kg.

Derudover skal du være opmærksom på, at der er områder, hvor fyrværkeri er forbudt. Det er blandt andet på spillehaller og i nærheden af hospitaler, helse- og socialinstitutioner, brandstationer og benzinstationer. Du må heller ikke affyre fyrværkeri i nærheden af kirker, kulturhistoriske bygninger og beskyttet natur.

Når det kommer til affyring af fyrværkeri, er det vigtigt at overholde sikkerhedsreglerne for at undgå skader. Sørg for at læse og følge instruktionerne på fyrværkeriet, og undgå at affyre for mange raketter på samme tid. Affyring af fyrværkeri bør også kun ske på et sikkert og stabilt underlag, hvor der ikke er fare for brand.

Endelig skal du huske, at fyrværkeri er en kilde til støjforurening, og at der er regler for, hvor meget støj fyrværkeri må generere. Støjgrænsen for fyrværkeri er på 120 dB(A) for skyderørene og 125 dB(A) for batterier og fontæner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to top