Snus blandt de unge

I de seneste år har der været en stigende tendens til, at unge mennesker bruger snus. Snus er en type tobak, der placeres under overlæben og ikke kræver, at man spytter. På grund af dets diskrete karakter ser mange unge snus som et mere socialt acceptabelt alternativ til cigaretter. Snus er dog ikke uden risici. Undersøgelser har vist, at snus kan føre til nikotinafhængighed og øget kræftfrekvens blandt andre sundhedsproblemer. I lyset af disse risici er det vigtigt, at unge mennesker er opmærksomme på farerne ved snus, før de beslutter sig for at bruge det. Ved at forstå risiciene kan de unge træffe mere velinformerede valg om deres sundhed og velbefindende.

Hvor mange bruger snus af unge i Danmark?

Brugen af snus blandt unge i Danmark er relativt lav. I 2016 angav kun 1,4 % af de danske unge i alderen 16-24 år at bruge snus dagligt. Det er betydeligt lavere end brugen af andre tobaksprodukter som f.eks. cigaretter og cigarer. Snusbrug er mest udbredt blandt unge mænd, idet 2,3 % af de danske mænd i alderen 16-24 år rapporterede daglig brug i 2016. Brugen af snus blandt unge kvinder er langt mindre udbredt, idet kun 0,5 % af de danske kvinder i alderen 16-24 år rapporterede daglig brug i 2016. De køber for eksempel Billigt VELO, når de køber deres snus.

De sundhedsmæssige virkninger af snus er ikke fuldt ud kendt, men det anses generelt for at være mindre skadeligt end rygning af tobaksvarer. Snus indeholder dog nikotin, som er vanedannende og kan forårsage andre sundhedsproblemer. Derfor er det vigtigt, at unge mennesker er opmærksomme på risiciene ved at bruge snus, før de begynder at bruge det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to top